Вернуться назад

Диагностика нагрузки на сервер

Диагностика нагрузки на сервер

 

Число процессов Apache:
ps aux | grep httpd |wc -l

Число коннектов на 80 порт:
netstat -na | grep :80 | wc -l

Посмотреть много ли разных IP:
netstat -na | grep :80 | grep SYN | sort -u | more

На какой домен чаще всего идут запросы:
tcpdump -npi eth0 port domain

С какого IP сколько запросов:
netstat -na | grep :80 | sort | uniq -c | sort -nr | more

Количество соединений с сервером:
cat /proc/net/ip_conntrack | wc -l

IP которые соединены с сервером и какое количество соединений по каждому IP
netstat -anp |grep ‘tcp\|udp’ | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

Проверяем на SYNC flood:

netstat -n -p | grep SYN_REC| awk ‘{print $5}’|awk -F: ‘{print $1}’ | sort -n | uniq -c | sort -nr | head -n10


igel
Дата: 21 января 2019 г. в 21:34:19

Автор: igel